Mateusz Kulka – Gabinet Rehabilitacji

igłoterapia

Igłoterapia jest to zabieg polegający na zaaplikowaniu cienkiej, nieiniekcyjnej, jednorazowej i sterylnej igły (tzw. suchej igły) w mięsień lub więzadło. Wybór odpowiednich punktów wkłucia oraz właściwa stymulacja tkanki igłą służą przede wszystkim rozluźnieniu nadmiernie napiętych struktur układu ruchu oraz zniesieniu dolegliwości bólowych pacjenta. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu konkretnych jednostek chorobowych tj. zespól bólu mięśniowo-powięziowego, idiopatyczne i napięciowe bóle głowy, rwa kulszowa, kolano biegacza, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, łokieć tenisisty, łokieć golfisty.