Mateusz Kulka – Gabinet Rehabilitacji

Pinoterapia

Pinoterapa jest to innowacyjna, polska koncepcja terapeutyczna opracowana przez lekarza ortopedę i traumatologa Radosława Składowskiego. Bazuje ona przede wszystkim na nowatorskim systemie diagnozowania i różnicowania podłoża problemu pacjenta. Wykorzystywane w terapii narzędzia tj. piny oraz katy wspomagają pracę terapeuty z tkanką miękką oraz pozwalają na skuteczną stymulację ściśle określonych elementów układu nerwowego. Metodę tą wyróżnia niejednokrotnie bardzo szybki efekt terapeutyczny, co jest szczególnie doceniane przez pacjentów bólowych oraz sportowców. Pinoterapia znajduje zastosowanie we wspomaganiu leczenia licznych schorzeń narządu ruchu, wśród których można wymienić m.in.: stany po urazach lub złamaniach, dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów, zaburzenia i deficyty neurologiczne związane z przebiegiem chorób układu nerwowego, bóle głowy, tendinopatie, neuropatie obwodowe.